15 kV/25 kV/35 kV 弯头避雷器(15-LEA/25-LEA/35-LEA)

订货号:15-LEA / 25-LEA / 35-LEA

Chardon 弯头避雷器将金属氧化物压敏电阻模块结合在橡胶弯头中,以提供过压系统保护。 Chardon 弯头避雷器外壳设计符合 IEEE 386 标准。它采用高质量的过氧化物固化绝缘和半导体橡胶模制而成,可与竞争对手的产品完全互换,也符合 IEEE 标准 386。


文档